Các anh chị hướng dẫ giùm em cái!!
guyên lý hoạt động của sóng siêu âm và cảm biến siêu âm SRF05 không cho e với!!
Kết nối SRF05+PÍC6f877a!!
Cám ơn các bạn!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: