Tình hình là em đang làm LV về khảo sát lưới, phân bố công suất và sụt áp trên lưới 110, em muốn hỏi vài điều
Thứ nhất mạng của em cơ bản thế này

Làm sao để hiện thị các thông số 1 cách chi tiết thế này ợ

Và làm sao để hiển thị các số liệu sụt áp vs phân bố công suất theo dạng bảng, đễ dễ đưa vào excel ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: