Em có một vấn đề đang gặp phải mong cả nhà giúp đỡ: Trong một demo mô phỏng nằm trong Simulink, có các khối Block , nhưng em không làm cách nào để mở khối Block đó ra được để xem cấu hình của khối đó, khi kích đúp chỉ hiện ra thông số của cả khối block đó (mask parameter). Một số khối Block thì kích chuột phải hiện lên được "open block" thì xem được cấu hình của khối, nhưng một số thì không. Mong cả nhà giúp em!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: