Các bác ai biết về cách phân bố phụ tải ở cấp 10,5 kV chỉ giáo với. Cụ thể là cấp điện áp máy phát có 5 đường dây kép(5x8MW) 8 đường dây đơn(8x2,5MW) phân bố trên thanh góp cấp đ/a máy phát gồm 3 phân đoạn có kháng điện(hoặc 4 phân đoạn có kháng điện). Mong các bác giúp đỡ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: