em đang nghiên cứu bộ điềukhiển dòng bằng số thấy có sơ đồ này nhưng chưa hiểu rõ về nguyên lý và cách tạo ra đầu vào số .đầu vào input ! cảm ơn các pro rất nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: