các bác cho e hỏi là mình tìm deltaK như thế nào ạ
và trong ví dụ này sao các delta 1 2 3 tương ứng bằng 1, 1, 1+G4H1 cảm ơn các bác

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: