Mình đang tiến hành thí nghiệm đo dòng không tải của máy biến áp, kết quả thí nghiệm chỉ lấy được Io và Uo thôi, cho hỏi mình đánh giá được đặc điểm nào của máy biến áp thông qua 2 thông số đó, càng nhiều càng tốt
Xin cảm ơn!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: