có ae nào bít gì hay có tài liệu gì về dây quấn bù trong máy biến áp tự ngẫu không ạ chỉ cho e với ..!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: