có ace nào có tài liệu hay biết j về cấu tạo của hệ sensin 1 pha khong vành trượt không ạ chỉ giùm e vs thank ạ..!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: