Một số bạn tham gia diễn đàn vẫn chưa tuân thủ về quy định chung của ban quản lý các trang web diễn đàn nói chung và Webdien.com nói riêng ,như còn viết chữ không dấu ,gửi nội dung câu hỏi đã có rồi trên diễn đàn, nội dung không có nghĩa, câu hỏi mang tính quá cơ bản.... hay các bạn ấy đang thử đánh đại vào vài ký tự xem có hiện lên diễn đàn khi mới tham gia!? Các bác nghĩ thế nào và làm sao để triệt để vấn đề này !?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: