CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG MITSUBISHI

No. PRODUCT
1 Q38B
2 Q65B
3 Q55B
4 Q312B
5 QX41
6 QX80
7 QJ71C24N-R2
-

CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ:
MS. HÒA: 0916 608 404
EMAIL: troly.hpinter@gmail.com

HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: