Chào các pro. tôi đang ngiên cứu plc mitsu theo ngôn ngữ ST . Những lệnh cơ bản như : mov , time, counter , so sanh mà không biết những lệnh này trong ngôn ngữ này phai khai báo thế nào mong các pro chỉ giáo. pro nào có tài liệu nói về ngôn ngữ ST cho tôi xin. thank

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: