Mình có câu hỏi sau ; một nhà máy thủy điện có hai thanh cái , đấu nối với nhau qua máy cắt liên lạc. mỗi tổ máy lên một thanh cái ,. vậy khi đang hòa lưới cả hai tổ máy đóng máy cắt liên lạc có sao ko ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: