Có cách nào dùng lm35 ket nối trực tiếp với 8952 khong? Khong cần dùng bộ biến đổi ad, để giảm chi phí thi cong mạch

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: