Không biết mình hỏi có vi phạm hay bị chửi không nữa nhưng mình nghĩ và thảo luận 1 chút không sao hỉ?
Các bác nào có phần mềm đơn giản lưu trữ nhập-xuất-tồn dạng excell thôi để kiểm tra bán thiết bị điện, mình biết là đi mua soft thì ok, tuy nhiên mình chỉ lưu trữ và kiểm tra tồn hàng khỏi đi đếm à, theo dõi đơn giản thôi không cần in hóa đơn, chứng từ, công nợ gì đâu.
Mình có bản xuất nhập tồn tự làm tuy nhiên để dò mã rồi tên để nhập thì lâu lắm giá như ít thì không sao.
cảm ơn trước hỉ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: