Công ty Cổ phần quốc tế hợp phát
chuyên cung cấp thiết bị hãng semikron
- skkh 106/16e
- skr-141f-15có nhu cầu liên hệ
ms. Hòa: 0916 608 404
Email: troly.hpinter@gmail.com
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: