http://www.data.webdien.com/free/dow...364a5ee31e01e9
đây mà sơ đồ mô phỏng mạch đo của em. Nó bị sai 3 lỗi nhưng em không biết tại sao nó lại sai ... do trong thư viện proteus không có MPU-6050 và ic ổn áp LDO 3.3v nên em đã tự tạo.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: