cho e hỏi khi dùng mosfet làm điot chỉnh luu có cần kích xung vào chân g không ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: