mk đang làm 1 chiếc inverter dùng 4 con irf250 ở chế độ kích thì rất tốt nhưng khi về chế độ nạp thì bị nổ mosfet do minh không kích xung vào chân g cho mosfet , được biết mosfet có thể dùng ở chế độ chỉnh luu mà ? mọi người xem khi dùng mosfet vào chế độ chỉnh luu có cần kich xung vào chân g không ? và nếu có thì xung ở dạng j ? dao động hay không dao động? cảm ơn mọi người nhìu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: