giúp mình với.thầy ra bài tập dài nhưng mình yếu phần chống sét này.ại có dàn ý giúp mình giải bài này:
1 phân xương có dt:rộng 20 m.dài 50 m,cao 9 m.tính toán sét đánh thẳng cho xưởng.
câu 2:tính toán điên trở nối đất an toàn cho trạm 22/0,4 kv.cs 250kva.
co Ryc<4 ohm.
rô=100(ohm/m)
chôn sâu 0,8m
Kmua cọc=1,5
Kmua thanh=1,7
a/l=1
cọc 2m.
giúp dùm em cái.em cảm ơn nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: