tài liệu về đo dòng cho chất lỏng và chất khí thì có nhiều rồi, nhưng em tìm mãi mà không thấy nói về chất rắn, bác nào có tài liệu chia sẻ e với ạ, em đang tìm hiểu về đo dòng liệu trong nhà máy xi măng

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: