Bán cái chuyển mạch 4 vị trí off-on-on-on của ẤN ĐỘ Giá 75n/C.Dùng điều khiển 02 bơm nước -1 vị trí MAN -02 vị trí cho AUTO .
Chuyển mạch 3 vị trí 5 tầng tiếp điểm .Giá 100n/c
Liên hệ :0912445953

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: