tình hình là em đang làm bài tập dai môn kỹ thuật điện cao áp. bác nào có bài mẫu nào up cho em xin được không. môn này nghỉ nhiều quá nên giờ trả biết là thế nào cả. mong các bác giúp đỡ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: