Các thiết bị CB,DS, TI,TU,CSV trong TBA 500kV của mình đã được thí nghiệm cách đây 03 tháng nhưng chưa đưa vào vận hành. Vậy các bạn cho mình hỏi sau bao lâu khi thiết bị chưa đưa vào vận hành thì phải tiến hành thí nghiệm lại? Có thể cho mình xin file quy định đó được không?
Cảm ơn !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: