Mr Lâm 84 909 560 828


[Email] lam@lamgiaphu.com


[Yahoo] tunglam5006 [Skype] lam.lgpThiết bị kiểm tra đo lường HeimannThiết bị kiểm tra độ dày Heimann Wall Thickness Gauge DM5E
Thiết bị kiểm tra độ cứng Heimann Hardness Tester SD-H2, Cu H1 Cu/Cr H2
Thiết bị kiểm tra độ nhám Heimann Roughness Tester PS1
Thiết bị kiểm tra độ dày lớp phủ Heimann Coating Thickness Tester Minitest 3100
Thiết bị kiểm tra chu vi Heimann Circumference meter D.Mess
Thiết bị kiểm tra độ nhám Heimann Dot-Check Type WH343 Type WH344
Thiết bị kiểm tra độ nhám Heimann Check-Master II

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: