Cho mình hỏi có loại rơle nào khi mình cho dòng điện acquy 12v qua. Nó sẽ đóng mạch cho một đường dây khác, và bản thân nó tự ngắt không.
Mình không hiểu về điện tử lắm nên hỏi hơi khó hiểu.
Đại khái là mình có 2 công tắc và 1 còi hụ.
Khi mở công tắc chính (khóa xe máy), thì còi kêu.
Tắt công tắc chính, còi vẫn kêu
Phải tắt bằng công tắc phụ, còi tắt.
Xin hướng dẫn cụ thể tại mình gà mờ lắm :D

Ngoài ra nếu dùng thysistor bt151 thì đấu như thế nào ah?
Xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: