các anh ơ giúm em với:
- em đang làm đồ án nhóm 19 ng nên thấy làm khó cho đề như sau:
- viết Thời Gian thực cho OMROM HS200 CPU31, và thời gian thực cho màn hình KINCO HMI. Khi 2 thời gian trùng nhau thì đèn sáng. không trùng nhau thì đền tắt.
- thời gian thực cho KINCO HMI tụi e viết đc rồi còn OMROM thì chưa làm đc.
*các anh giúp tui em với ạ. thứ 2 là hết hạn. a nào biết cho em SDT đi. em ở TPHCM có j tụi em chạy qua hỏi và hậu tạ! THAN!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: