CÔNG TY QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỰ ĐỘNG.

Hiện tại kho chúng tôi có sẵn mục hàng sau:

- Manifold (ĐẾ) SMC SS5Y7-20-06


CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ:

MS.HÒA: 0916 608 404

HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: