Có tình yêu nào có tài liệu về 2 dòng plc này không?
Vì mình đang muốn nâng đời plc facon dòng fbe lên dòng fatek fbs.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: