Trần Công Quốc Lễ - Kỹ Sư . P Kỹ thuật - Dự án
Mobile: 0988 949 527 quoclethibidi@gmail.com
CÔNG TY CP KINH DOANH VẬT TƯ THIBIDI
VP: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa - Đồng Nai
Website: www.thibidittc.com www.thibiditrding.com
Email: ksttc2012@gmail.com
Chuyên cung cấp và lắp đặt
Cung cấp các trạm biến áp hợp bộ kiểu Kiosk
Cung cấp máy biến áp phân phối
Tủ điện trung thế . .......

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: