CÔNG TY CỐ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, ĐIỆN TỰ ĐỘNG

Hiện tại kho chúng tối đang có sẵn mục hàng sau:

Nút Nhấn XB5AA42 France
Nút Nhấn XB5AA31 France


CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ:

MS. HÒA: 0916 608 404

EMAIL: troly.hpinter@gmail.com

HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 1123 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com / www.hpinter.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: