Người ta sử dụng một vônmét và một ampemet để đo công suất của một phụ tải thuần trở, vônmét có thang đo 220v, cấp chính xác 1,0. ampemet có thang đo 30A, cấp chính xác 1,5. Khi đo vônmét chỉ 220V. ampemet chỉ 20A. tính công suất tiêu thụ của phụ tải, Sai số thương đối lớn nhất của phép đo.

Ai giúp e bài này với. em mới học mà chả biết cách làm ra sao. mong các pro giúp e !
tks các pro :D

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: