Tinh hinh la e đang bảo tri môt máy bơm hut chân không để loc cho hô bơi. Lúc mới lắp thi chay ngon lanh, hút tốt, nhưng không hiểu sao mới có 3 tháng ma gio hút yếu hơn hẳn, không đủ áp để hút,máy nay 2hp. Có bác nao biết nguyên nhân không chỉ cho e với....

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: