Encoder Sick DKS40-E5J01024 , 10 … 30 V, HTL/push-pull, 6-channel.

Bảo hành các bạn sài một tháng.
Bạn nào cần gọi mình: 0932055189

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: