mình có máy thử cao thế có công suất 100kVA -80kV/220 V, thiết bị đi kèm là lát 1 pha công suất khoảng 15-20kVA. khi mình thử máy có điện áp 35 kV cao thế lên tới 70kV thì hay bị tác động nhầm. nhờ các anh chị chỉ giùm em nên đặt hệ thống bảo vệ loại rơle nào cho phù hợp và để dòng bao nhiêu để cho khỏi bị tác động nhầm. thanhk các chuyên gia gmail của mình là ngocanhk45bk@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: