CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT
CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG MOELLER
Hiện tại kho chúng tôi có sẵn hàng sau:
- DILM25-230V, 10 cái

-

CÓ NHU CẦU LIỀN HỆ:

MS.HÒA: 0916 608 404

EMAIL: troly.hpinter@gmail.com

HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 1123 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com / www.hpinter.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: