xin nhóc và mọi người trả lời hộ mình luân nha.
mình có thể quấn cuận sơ cáp và thứ cấp số vàng và tiết diện bằng nhau không...
mình có một máy biến áp hàn...khi mình tháo ra kiểm tra thì thấy trên quận sơ cấp có 8 đầu dây ra ( tính cả hai đầu cấp nguần ) và thứ cấp có 6 đầu dây ra. giờ mình đã tháo tung ra rồi và không biết phải đấu như thế nào...làm thế nào để xác định đâu là đầu đầu đâu là đầu cuối?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: