Chào các anh(chị), hiện e đang thực hiện một project truyền nhận dữ liệu giữa 2 plc s7-1200. Có một số vấn đề khi sử dụng lệnh TSEND_C(v.v..CONNECT, DATA)
Có a(c) nào có thể giúp đỡ được không, cho e xin một project mẫu thì càng tốt

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: