Em có vài câu hỏi mong các bác giải đáp giúp
1. Ngay từ cái tên Tải Ba nghĩa là gì có phải thông tin truyền trên đường dây truyền tải cao áp ba pha thì gọi là tải ba ?
2. Trong hệ thống truyền thông tin của Điện Lực, khi nào dùng tải ba, khi nào dùng vi ba, khi nào dùng cáp quang ?
3. Hệ thống tải ba truyền theo đường điện cao áp như vậy tại sao trên đường dây truyền tải vẫn phải có dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW để truyền thông tin ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: