downstream overcurrent protection.
mọi người cho em hỏi bảo vệ quá dòng này là bảo vệ quá dòng gì?em cảm ơn ạ
Còn a voltage controlled overcurrent or a voltage restrained overcurrent function. Hai chức năng bảo vệ này khác nhau chỗ nào vậy mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: