Em đang cần làm các công việc như sau liên quan tới thời gian thực các anh hướng dẫn giúp với

Em cần điều khiển các thiết bị và lưu lại thời gian thực của các thiết bị, mở vào lúc mấy giờ, tắt vào lúc mấy giờ.
Em đã xem các hướng dẫn phía trên, sử dụng các hàm đọc thời gian từ thời gian thực của PLC theo hướng : mỗi lần cuộn dây của 1 máy được đóng thì đọc giá trị thời gian và lưu lại, mỗi làn tắt thì đọc thời gian và lưu lại. Bây giờ em làm sao để chuyển các giá trị đã lưu lại này ra một file có thể mở được trên máy tính để xem vào mỗi cuối tháng. Làm thế nào để phân biệt thời gian đó là của máy nào.
Em sử dụng một máy tính PC viết chương trình màn hình các nút nhấn ON-OFF cho chạy runtime liên tục để điều khiển đóng ngắt các thiết bị tại phòng trung tâm và muốn lưu các dữ liệu trực tiếp lên máy vi tính chứ không lưu lên thẻ nhớ

Em đã thực hiện xong phần điều khiển đóng ngắt từ giao diện màn hình trên máy vi tính. Còn phần lưu lại các giá trị thời gian thực khi đóng ngắt các thiết bị lên một file trên máy vi tính thì chưa thực hiện được

Mong nhận được giúp đỡ từ các anh.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: