Mọi người ơi cho em hỏi là khi tính toán mương chứa cáp có 1 chỗ là tại những đoạn rẽ nhánh ta phải tính sao cho mương đủ rộng để có thể uốn được cáp khi thi công. Vậy có công thức tính toán theo kinh nghiệm nào để tính ra được độ rộng mương đủ để có thể uốn được cáp ở những chỗ rẽ nhánh đó không ạ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: