Như tiêu đề ạ. Em đang làm Luận văn tốt nghiệp khảo sát lưới 110kV. Hiện giờ em đang cần tiềm các thông tin, tài liệu liên quang đến "Các tiêu chuẩn của mạng truyền tải" cụ thể là 110kV. Bao gồm các dạng sơ đồ, các chỉ tiêu về phần điện, cấu trúc lưới, tiêu chuẩn điện áp, tiêu chuẩn cơ học...v...v...
Ai có tài liệu về phần này hay biết tài liệu nào về phần này xin giúp em vs ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: