chào mọi người...
mình đang dùng màn hình xp 10bkb/dc hiện tại mình đang dùng phần mềm ver1.2 nhưng màn hình của mình là ver 1.15 mình có cài đặt lại thời gian cho màn hình nhưng không được không biết là do 2 bản khác nhau nên không được hay sao????
ai biết chỉ dùm với...
thank...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: