Các huynh ai có bản vẽ cad 3D nhà máy điện không share cho e tham khảo với. em đang thiết kế 3D cho nhà máy điện mà vướng 1 số chi tiết không biết nên vẽ thế nào. thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: