mọi người cho e hỏi,giả sử phía thanh góp cao áp có 10 xuất tuyến đi ra các phụ tải,vậy khi tính chọn thiết bị trên xuất tuyến 1 thì tính điểm ngắn mạch trên xuất tuyến 1 rồi chọn thiết bị hay là chọn chung cho toàn bộ thiết bị ah e cảm ơn nhiều àh

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: