Tình hình là đang được giao làm cái đồ án làm mạch nạp cho accquy từ Pin mặt trời. Yêu cầu là:
+ Có thể nạp được cho 2 loại accquy 12V và 24V và nhận biết một cách tự động(1).
+ Có bảo vệ quá dòng, quá nhiệt(2).
+ Quá áp(3).
+ Chập mạch và cả khi đấu ngược cực accquy(4).
+ Đặc biệc là có thể cấp nguồn trực tiếp từ tấm Pin cho Tải nếu hệ thống kiểm tra thấy năng lượng của tấm Pin ở thời điểm hiện tại đủ khả năng đáp ứng(5).
Em dự định là dùng VĐK để thực hiện băm xung và nạp cho accquy theo chế độ 3 giai đoạn đang được ưa chuộng hiện nay. Với 2 chế độ: nạp tự động và nạp bằng tay(các giá trị áp trên, dưới, dòng nạp,áp thả nổi(float)... ) là do người dùng cài đặt.
Các vấn đề (1), (4),(5) em còn mông lung quá chưa tìm được cách giải quyết nào hay cả.
Các Bác trong hội có cao kiến hay có kinh nghiệm hay mỗi người một ý hay đề xuất cho em cách giải quyết từng vấn đề với.
Cảm ơn tất cả!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: