Cho mình hỏi sự cố thoáng qua là gì?
thời gian bao lâu?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: