giúp em thiết kế mạch đếm từ 1 số bất kì đến 1 số bất kì sử dụng IC 74192 IC giải mã 7447 hiển thị trên led 7 đoạn với ạ!
em không biết cách sử dụng chân Load để đặt giá trị ban đầu cho nó.
vd đếm từ 29 đến 50 chằng hạn
em cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: