em đang nghiên cứu cấu trúc sử dụng nghịch lưu đk động cơ theo FOC (theo cấu trúc như trong matlab là có 2 bộ đk từ thông,tốc độ để xác định Isd* và Isq* )nhưng đang có chỗ thắc mắc là. đầu ra của FOC là 2 dòng điện. mà bộ nghịch lưu của em cần đầu vào là 3 điện áp để so sánh với răng cưa. em nghĩ là mình sẽ chuyển Isd và Isq thành Usd,Usq rồi chuyển tiếp thành Uabc. nhưng em không biết mối quan hệ giữa Idq và Udq là ntn?????????

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: